hamburger-icon
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
midi
profi system
maxi
profi system
mini
profi system
arrow-previous arrow-next
midi-car-1
midi-car-2
arrow-previous arrow-next
maxi-car-1
maxi-car-3
maxi-car-4
maxi-car-5
maxi-car-6
maxi-car-8
arrow-previous arrow-next
mini-car-1
mini-car-2
mini-car-3
mini-car-4
mini-car-5
monitoring
robot

čítať ďalej

play-button

365 dní v roku vstávame so slnkom pre Vás

služby

Oblasť pôsobenia

Kanalizácia v správnych rukách
Sme spoločnosť, ktorá stavia na dlhoročných skúsenostiach v oblasti akou je čistenie kanalizácií, monitorovanie kanalizácií a vôbec údržba kanalizačných sietí. K našej špecializácii patrí aj čistenie lapačov tukov, čistenie žúmp, septikov, čističiek odpadových vôd, bezvýkopové opravy potrubia, frézovanie, čistenie odlučovačov ropných látok, odvoz nebezpečného odpadu a iné.
pozor!
24h nonstop
havarijnú kanalizačnú službu
prevádzkujeme iba zmluvným partnerom!
map
Kanalizácia v správnych rukách
Sme spoločnosť, ktorá stavia na dlhoročných skúsenostiach v oblasti akou je čistenie kanalizácií, monitorovanie kanalizácií a vôbec údržba kanalizačných sietí. K našej špecializácii patrí aj čistenie lapačov tukov, čistenie žúmp, septikov, čističiek odpadových vôd, bezvýkopové opravy potrubia, frézovanie, čistenie odlučovačov ropných látok, odvoz nebezpečného odpadu a iné.
map
pozor!
24h nonstop
havarijnú kanalizačnú službu
prevádzkujeme iba zmluvným partnerom!
Špecialisti na prácu v podzemných
garážiach

čítať ďalej